A Poison Tree


A Poison Tree, from Songs of Experience | William blake, William ...
      • A POISON TREE
      • I was angry with my friend:
      • I told my wrath, my wrath did end.
      • I was angry with my foe:
      • I told it not, my wrath did grow.
      • And I watered it in fears
      • Night and morning with my tears,
      • And I sunnèd it with smiles
      • And with soft deceitful wiles.
      • And it grew both day and night,
      • Till it bore an apple bright,
      • And my foe beheld it shine,
      • And he knew that it was mine,–
      • And into my garden stole
      • When the night had veiled the pole;
      • In the morning, glad, I see
      • My foe outstretched beneath the tree.
      • DE GIFBOOM
      • Ik was boos op mijn vriend:
      • Ik sprak over mijn toorn, mijn toorn verdween.
      • Ik was verbolgen op mijn vijand:
      • Ik sprak er niet over, mijn toorn nam toe.
      • En bang waterde ik die,
      • ‘s nachts en ‘s morgens met mijn tranen:
      • en ik bescheen hem met mijn glimlach,
      • en met zachte bedrieglijke listen.
      • En hij groeide dag en nacht,
      • Tot hij een glanzende appel werd.
      • En mijn vijand zag hem blinken,
      • En hij wist dat hij van mij was.
      • En hij sloop mijn tuin binnen,
      • Toen de nacht het zicht had versluierd:
      • ‘s Morgens zie ik tot mijn vreugde,
      • mijn vijand, uitgestrekt onder de boom.