bibliography

In boeken

 •  M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E., Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen, Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006, p.102-105                                          
  •  Vertalingen:
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  Zeitgenössische Musik in den Niederlanden und in Flandern, Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  Comtemporary Music in the Low Countries, Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  La musiques aux Pays-Bas et en Flandre aujourd’hui. Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  La música contemporánea en los Paiís Bajos y Flandes. Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  .Musica contemporanea in Olanda e nelle Fiandre. Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • Interview met Marc Delaere in Oorgetuige        
 • Y. Knockaert, ‘Le conte de l’Etude Modeste’ in Contemporary music in Flanders II, Flemish Piano Music since 1950 , Matrix-New Music Documentation Centre, 2005, pag.33-34, redactie Mark Delaere, Joris Compeers + cd-opname                                                                                                         
 •  G.Willemark, Het muziektheater De Rode Pomp van André en Lucien Posman, een dubbelpertret, in Ambassadeurs van het Meetjesland , uitgeverij de Eecloonaar, 1998, p  216-217                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 •  Y. Knockaert, ‘Lucien Posman’ in M. Delaere, Y. Knockaert, H. Sabbe, Nieuwe Muziek in Vlaanderen, Stichting Kunstboek, 1998, p 151-154

In kunsttijdschriften

 • Jaak Gregoor, Jo Gisekin Bekende vrienden. 2021. VAT-Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift, jg.18 nr 1, pag.11-15                                                                                                                                                                                                         
 • Simon de Rijcke (alias van Raoul De Smet), Tijd in noot, interview met Lucien Posman, in Ambrozijn, 33ste jaargang nummer 2 2015-2016. pag. 4-14                                                                                                                                     
 • Marc M. De Smet, Over Lucien Posman & William Blake, in Stemband #14, 2012, Koor & stem                                                                                                                                                             
 • T. J. Brown, Contemporary Flemish Choral Composers, Lucien Posman, in International Choral Bulletin, ISSN 0896-0969 Volume XXX, nr. 2-2nd quarter. 2011. p. 61-64                                                                                                                                                             
 • J. Van Holen, Componistengavotte, “Non-Blake koorwerk van Lucien Posman”,  in Kunsttijdschrift Vlaanderen jg. 57 nr. 322                                                                                           
 • Y. Senden,Are You Experienced’ in Kunsttijdschrift Vlaanderen, Tielt, 2007 jg. 56 nr. 341 p. 15-18                                                                                                                                                                                                                                                            
 •  Y. Senden, ‘Herdenkingsjaar 2002 Lucien Posman’ in Even aanzoemen,  jg. 30 nr 4-5 oktober 2002, pag.4-5                                                                                                                              
 •  S. Claeys, ‘Een gelauwerde Lucien Posman in Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg 51, nr. 293; 2002; pag.244-246                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 •  D. Blockeel, ‘Lucien Posman. Van een tovenaar die wielen deed draaien en hoe hij verder denkt te zullen rijden’ in Ambrozijn, Xde jaargang, nr.2, 1992-93; p.19-33                                                                      
 • Y. Knockaert, ‘Hilarische Ernst. Vlaamse Componisten: Lucien Posman. in Kunst & Cultuur, 27e jaargang, december 1994; p.44 -47                                                                                   
 •  B. Angelet, ‘Vlaanderen leeft in Hedendaagse Muziek. Buckinx, Nuyts en Posman’, in Arcade, 2e jaargang, nr.2, 1988; p. 10-15
 •  J. De Boever, ‘Wheel within Wheel’, in Tijdschrift van De Nieuwe MuziekgroepJanuari 1988
 •  M. De Smet, ‘Lucien Posman: 5 songs of Experience’, in Tijdschrift van De Nieuwe Muziekgroep. Nr. 20, maart 1989, p. 48-51.
 •  M. De Smet, M. ‘Kagel en Posman in Gent’, in Muziek, een privilege, februari 1992
 •  Y. Knockaert, ‘Het Postmodernisme in Vlaanderen’ in Vlaanderen nov.-dec. 1995. p.360-365
 •  A. Buffel, A. ‘Buffel ontmoet de componist Lucien Posman’, in Vlaams Fluitistentijdschrift, jaargang 5, juni 1998
 •  M. Anseeuw, ‘Tussen wens en werkelijkheid, lief en leed van 10 jonge komponisten in Vlaanderen’  in Tijdschrift van De Nieuwe Muziekgroep,  nr. 10, september 1986  p. 25-37.
 •  J. Baert, ‘De paraatheid van Lucien Posman’ in Nieuwe Vlaamse Muziek Revue, jg. 7 nr 4-2000 ; p.64-66
 •  N. Verschoore,  ‘Lettres de Flandre, Lucien Posman’ in La revue Générale, jg 136 nr 6; p. 82-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • Jacob Baert, ‘Een ‘Blake’ van liefde: taart met 50 kaarsjes!’. Nieuwe Vlaamse Muziek revue jg. ç/ nr 3 – 2002. p. 84-85
 •  V. Bossaert, ‘Lucien Posman over William Blake en de flow van het componeren’ in Nieuwsbrief Vlaams Radiokoor, januari-maart 2006, p. 4-5
 •  M. Messine, ‘Wereldcreatie XLII 11 – 16’, in Provinciale nieuwsbrief Koor en Stem, jg 1 nr. 2 2007

In lexicons / overzichtspublicaties

 •  F. Servenière: Une réflection sur la discographie du pianiste brésilien José Eduardo Martins, Claudioliber@gmail.com , São Paulo, 2012. p. 53                                                           
 • M. Delaere Mark: ‘Een muziekgeschiedenis der Nederlanden’ Amsterdam University Press-Salomé/; uitg. Pelckmans 2001 onder hoofdredactie van Louis Peter Grijp pag. 884                                                                                                                                                              
 • B. Buckinx, ‘De Kleine Pomo of de Muziekgeschiedenis van het Postmodernisme’,  «Alamire», Peer 1994, p.21, vers 20-24                                                                                                                                                                                                                                                              
 • F. Roquet, Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800, Roulartabooks, december 2007                                                                                                                                                             
 • T. Leveux, ‘Dictionaire des compositeurs de Belgique du moyen âge à nos jours’. éditions Art in Belgium. (2006)

Laudatio door Marc Michael De Smet voorgedragen tijdens ‘Huldeconcert Lucien Posman 60’, Kasteelconcert Piet Stautkring, 2 december 2012, met Arco Baleno)


Internet


Paperwerk studenten

 • De Smet Eveline.  Lucien Posman,  De Laatste Hooivracht, eindwerk analyse 3e Meestergraad Conservatorium Gent / klas van Geert Dhondt
 •  De Dobbeleer W. ‘Niet alles is goud wat blinkt – Lucien Posman’ , Esthetica Jaarwerk 2003
 •  V. Reybroeck, ’10 Songs of Experience, Lucien Posman’ , jaarwerk esthetica 2004
 • A. Spiessens, ‘Lucien Posman, The Book of Los’  paper AMC 3 volwassenen
 •  E. Vermeiren, ‘Lucien Posman, Marsyas’ zwanezang op sax’, paper analyseklas Y. Senden Conservatorium. Antwerpen

Genealogische geschriften

 • Posman Marianne. ‘Het leven in ‘t Molentje, Moerhuize, Broekhuize, Strobrugge aan de kanalen en herinneringen aan grootvader Jozef Posman’ . Drukkerij Van Hoestenberghe, Maldegem. (2011) ISBN 9789081745000
 • Posman Marianne. ‘Nostalgie naar het levendige dorp’. drukkerij Van Hoestenberghe, Maldegem. (2012) ISBN 9789081745017