bejaard

  • Duur: 8′
  • Jaar: 2010
  • Gecomponeerd voor en opgedragen aan Ludo Geloen
  • Bouwstenen voor dit werk zijn een ritmisch ostinaat, de tonen het VIIde uur van Peter Schat’s Toonklok en echo’s van de liederen ‘Dan mocht zal de beiaard spelen’,  ‘Over Ekelsbeke’, ‘het Wilhelmus’ en ‘De Vlaamse Leeuw’…
  • Creatie:
    • 23 juni 2020  avant-première: Ludo Geloen op de beiaard van Ieper
    • 24 juni 2020, Ludo Geloen op de beiaard van de  St. Geertruidstoren te Bergen op Zoom