Geen Hälfte des lebens

  • Bezetting: vierstemmige canon met pianobegeleiding ad libitum
  • Context: gelegenheidscanon of ‘gezang der ootmoedige novecantezen, voor de veertigste verjaardag van Tom Deneckere, dirigent van Novecanto 
  • Gezongen op 6 oktober 2013 op slotconcert van MAZZIC 6 AALSTERS MUZIEKFESTIVAL door Novecanto en het publiek onder leiding van de componist,   in de Feestzaal van het Stadhuis, Grote Markt, Aalst