Holy Thursday


Is this a holy thing to see
In a rich and fruitful land,
Babes reduced to misery
Fed with cold and usurous hand?

Is that trembling cry a song?
Can it be a song of joy?
And so many children poor?
It is a land of poverty!

And their sun does never shine.
And their fields are bleak & bare.
And their ways are fill’d with thorns.
It is eternal winter there.

For where’er the sun does shine,
And where’er the rain does fall:
Babe can never hunger there,
Nor poverty the mind appall.

 

  • HEILIGE DONDERDAG
  • Is dit een heilige zaak om zien
  • In een rijk en vruchtbaar land: 
  • Kinderen de ellende ingedreven
  •  Gevoed  met een koude woeker-hand?
  • Is deze bevende kreet een lied?
  • Kan het een vreugdelied zijn?
  • En al die armoedige kinderen?
  • Dit is een pover land!
  • En hun zon schijnt nooit.
  • En hun akkers braak en verwilderd.
  • En hun wegen bestrooid met doornen.
  • Het is eeuwig winter daar.
  • Want waar de zon ook schijnt,
  • En waar het ook regent:
  • Kinderen kunnen daar nooit verhongeren,
  • Noch kan armoede er de geest ontredderen.