Infant Sorrow


 

Infant Sorrow” by William Blake | Stuff Jeff Reads
     • Infant Sorrow
     • My mother groand! my father wept.
     • Into the dangerous world I leapt:
     • Helpless, naked, piping loud;
     • Like a fiend hid in a cloud.
     • Struggling in my fathers hands:
     • Striving against my swaddling bands:
     • Bound and weary I thought best
     • To sulk upon my mothers breast.
     • Kinderverdriet
     • Mijn moeder kreunde! mijn vader weende.
     • Op de gevaarlijke wereld sprong ik:
     • Hulpeloos, naakt, luid krijsend:
     • Als een duivel verborgen in een wolk.
     • Vechtend in mijns vaders handen:
     • Worstelend tegen bakerbanden:
     • Gebonden en moe, dacht ik, dat ik
     • Best aan mijn moeders borst kon mokken