Introduction

 • Poëzie: William Blake, Songs of Innocence – 1
 • Bezetting: Sopraan solo, 4-stemmig gemengd koor & harp | soprano solo, mixed choir (4 voices) & harp
 • Opgedragen aan Frans Boenders
 • Duiding: een kind, zwevend op een wolk, nodigt de dichter uit om zijn liederen over onschuld neer te schrijven in een boek. Hij wordt nu een ‘schriftgeleerde’, het kind verdwijnt, het riet is ‘hol’, het water is niet meer helder…
 • Nederlandse vertaling: Katelijne De Vuyst

Introduction                                                           Introductie

 

 • Piping down the valleys wild                               Fluitend liep ik door de wilde vallei,
 • Piping songs of pleasant glee.                              Ik speelde blij op mijn schalmei.
 • On a cloud I saw a child.                                       Een kind dreef op een wolk voorbij
 • And he laughing said to me.                                 En het zei toen lachend tegen mij.
 • Pipe a song about a Lamb:                                   Speel een lied over een Lam:
 • So I piped with merry chear,                               Dus speelde ik lustig mijn gezangen,
 • Piper pipe that song again—                               Het kind wou dat ik mijn lied hernam 
 • So I piped, he wept to hear.                                 En tranen vloeiden op zijn wangen.
 • Drop thy pipe thy happy pipe                              Leg je blije schalmei nu neer
 • Sing thy songs of happy chear,                            En zing voor mij je lustig lied,
 • So I sung the same again                                      Dus zong ik hetzelfde deuntje weer,
 • While he wept with joy to hear.                          ’t Kind huilde, blij, niet van verdriet.
 • Piper sit thee down and write                             Speelman, ga zitten om te schrijven
 • In a book that all may read—                              In een boek dat elkeen mag zien  –
 • So he vanish’d from my sight                              Toen zag ik ’t kind verder drijven…
 • And I pluck’d a hollow reed                                 Een hol riet plukte ik nadien
 • And I made a rural pen                                          En ik maakte toen een simpele pen,    
 • And I stain’d the water clear,                                En kleurde het helle water blauw,
 • And I wrote my happy songs,                                En schreef mijn blije liedjes neer,
 • Every child may joy to hear.                                  Waarvan elk kind moet houen.