‘t Es overal iet

DE ALLER- LAATSTE! MIS HET NIET!
    ROCSA SINGERS
 • Duur: 3’33”
 • Titel:” ‘t Es overal iets”, leutige klaagmars voor ROCSA SINGERS
 • Gedicht: Paul Hoste
 • Bezetting: Vierstemmig koor en accordeon / piano of ander instrument
 • Opgedragen aan toenmalig burgemeester Daniel Termont
 • Context: gecomponeerd voor de Rocsa-singers. Vzw rocsa was een Gentse sociaal-artistieke werking die sinds 2005 actief was in de wijk Rabot- Blaisantvest. Het letterwoord ‘rocsa’ stond voor ‘recht op cultuur, sociaal en artistiek’. Zo had rocsa met de ‘rocsa singers’ een eigen zanggroep in huis die gecoacht werd door Rik Debonne. Het was de bedoeling van Rik Debonne en Evelien Deceur om af te wijken van de Scandinavische ‘klaagkoor-hype’ en een “nie-neute-koorwerk” te brengen als hulde aan de stad Gent die het sociaal-artistiek werk graag ondersteunde.
Rik Debonne

Rik Debonne

 • De rocsa singers: Annemie De Vos, Ariane Decramer, Carine Morel,Catharina Kochuyt, Claudine Strybol, Dirk Van Laecke, Ellen Lambrechts, Emiel Ongenae, Eva Hoeylandt, Eveline Cortier, François Spilier , Geert De Jonghe, Greet Vereecke, Gustave Moentjens, Hadewych de Saar, Helena Yankson, Jan Cornelis, Ilse Van der Elst, Katrijn De Smit, Kay Motet, Kiem Setyoso, Kris Broodcoorens, Lia De Cuyper, Lia Zwaenepoel, Lies Demeyer, Liesbeth Leys, Liliane Derre, Lut Geeraerts, Marina vidal, Mark Hertoghe, Rita Duytschaever, Suzy Vercruysseb, Tine Steeman, Tourad Kane,  Veerle Meire
 • Creatie en uitvoeringen
  • 22 april 2010 in Minardschouwburg Gent tijdens feestelijke opening van Kunstenfestival Gent
  • 4-5-11-12 juni 2010 in Arca theater; Rocsa singers o.l.v Rik Debonne, Rudi Genbrugge, accordeon.
  • 5 maart 2011:   tijdens project “Lucien Posman: een portret…” in CC Bethaniën, Handelslei, Zoersel,  een initiatief van Peter Verdonck en de Muziekacademie van Zoersel. Uitgevoerd in het ‘Zoersels’ met aangepaste wijen/dorpen; uitgevoerd door door Sara Van Wesembeeck, sopraan, Annelies van Mol, alt, Peter Verdonck, tenor en Philip Segers, bas en Jeroen Malaise, piano
  • 2012 tijdens Novecanto-concert ‘Hang Your Serious Song, a Posman experience o.l.v. Tom Deneckere, Marc Masson piano. 
  • 23-24 november 2019 in OC De Vonke Heule door KROP IN DE KEEL & ORTIER Johan Derycke accordeon o.l.v. Rik Debonne. Project Gent Wevelgem beKOORt
  • 20 november, 1 december 2019 in CC Meulestede Gent door KROP IN DE KEEL & ORTIER Johan Derycke accordeon o.l.v. Rik Debonne. Project Gent-Wevelgem beKOORt 
  • 18 januari 2020 tijdens nieuwjaarsconcert van KROP IN DE KEEL in Kerk aan de Leie Gent.
  •  28 oktober 2013, Novecanto koor en Valery Alexeev, accordeon, Senioren Konvent 16de Lustrumviering, Academische zitting in de Aula van de universiteit Volderstraat Gent
  • 9 mei 2015 Koor Novecanto, Katrijn Friant, piano o.l.v. Dominique Maes, programma: A LONG TIME AGO 1990-2015 (versie voor gemengd koor), Zaal Parnassus Oude Houtlei Gent
  •                                                                                                                                
 • Tekst: Pol Hoste
  • 1ste strofe 
  • We gingen nekier noar Wondelgem.
  • Su wij op weg, su wij op weg, su wij naoar doar op weg.
  • Komen wij in Wondelgem,
  • Ach wel wel,  wel wel,  wel wel wel!
  • Ach wel wel wel wel wel!
  • Beziet dat toch, beziet dat toch!
  • Dat houde gij nie veur meugelijk!
  • Dat es niet mier normoal!
   • Stoaje ’t ou nie an?  (= Staat het u niet aan ?)
   • Keunde’r ni bij?       (= Kunt ge er niet bij?)
   • Zijt g’uw courage kwijte misschien?
  • Batoet, batoet. Batoet, batoet.  (= Neen, ik ben mijn courage niet kwijt)
  • Batoet, toet, toet, toet, toet.
  • Refrein
  • Begint toch niet te zoagen,
  • te neuten of te kloagen!
  • Wat brengt dat op? Wat brengt dat op?
  • Dat helpt toch niemendalle.
  • ’t Es iet, ’t Es iet. ’t Es overal iet.
  • ’t En est jij overal iet.
  • etc….
 • Toelichting bij uitvoering door Pol Hoste:  In iedere strofe is de passage Stoaje ’t  ou nie an? / Keund’r ni bij? / Zijt g’uw courage kwijte misschien?  bedoeld al tegenzang of antwoord op het voorafgaande. Waarop als reactie volgt Batoet, batoet, wat hier betekent: neen ik ben mij courage niet kwijt. Wil men Wondelgem en Sint Amandsberg door andere locaties vervangen dan kan dat. Als de plaatsnamen ritmisch maar kloppen (dus 3 lettergrepen tellen).  Op die manier kan men de Leutige klaagmars zo lang maken als men maar wil. Met plaatsnamen uit andere steden kan men de Leutige Klaagmars ook in andere steden brengen. (Door blaasinstrumenten en slagwerk begeleid, lijkt hij mij het best tot zijn recht te komen. Zij kunnen tussen de tekst in, afzonderlijk spelen waarna het koor invalt. Of het koor kan alleen zingen waarna de blazers invallen.) Men zal hem op de 2de mei zingen op de trappen van de Minard. De koorleden kunnen ook al zingend op stap gaan, al vraagt dit veel van hun adembeheersing. Maar ze zouden dat ook alleen maar kunnen doen bij de derde strofe bijvoorbeeld. De laatste en afsluitende strofe kan ook zeer traag worden gezongen. Eventueel zelfs terwijl men toont hoe men buiten adem is. Ge ziet, ik denk dat de tekst mogelijkheden heeft. Ga er gerust uw gang mee. Ik heb hem voor u geschreven. Hij is van wie hem zingt. Ik wens er u zeer veel plezier mee want is zingen niet het schoonste wat er is? Pol