The Chimney Sweeper


      • The Chimney Sweeper
      • A little black thing among the snow,
      • Crying “weep! ‘weep!” in notes of woe!
      • “Where are thy father and mother? say?”
      • “They are both gone up to the church to pray.
      • Because I was happy upon the heath,
      • And smil’d among the winter’s snow,
      • They clothed me in the clothes of death,
      • And taught me to sing the notes of woe.
      • And because I am happy and dance and sing,
      • They think they have done me no injury,
      • And are gone to praise God and his Priest and King,
      • Who make up a heaven of our misery.
      • De Schouwveger 
      • Een zwart dingetje in de sneeuw,
      • Krijsend wèh wèh,  op noten van smart!
      • ‘Waar zijn uw vader en moeder? zeg het maar?’
      • ‘Ze zijn beide naar de kerk gegaan om te bidden.
      • Omdat ik gelukkig was op de heide,
      • En glimlachte om de winterse sneeuw:
      • Kleedden ze me in de kleren van de dood,
      • En leerden ze me de noten van smart te zingen.
      • En omdat ik gelukkig ben en dans en zing,
      • Denken ze dat ze mij geen onrecht gedaan hebben;
      • En zij loven God en zijn Priester en Koning
      • Die een hemel maken van onze miserie.’