The Clod & the Pebble


The CLOD & the PEBBLE

Love seeketh not Itself to please,
Nor for itself hath any care;
But for another gives its ease,
And builds a Heaven in Hells despair.

    So sang a little Clod of Clay,
    Trodden with the cattles feet:
    But a Pebble of the brook,
    Warbled out these metres meet.

Love seeketh only Self to please,
To bind another to Its delight:
Joys in anothers loss of ease,
And builds a Hell in Heavens despite

 

 • DE KLEIKLOMP EN DE KIEZELSTEEN
 • ‘Liefde wil zichzelf niet behagen,
 • En bekommert ze zich niet om eigen vel;
 • Maar geeft om andermans welbehagen,
 • En bouwt een hemel tot wanhoop van de hel’.
  • Zo zong een kleine kleiklomp;
  • Vertrappeld door de poten van het vee;
  • Maar een kiezelsteen in het beekje
  • Murmelde deze verzen als weerwoord:
 • ‘Liefde zoekt enkel zichzelf te behagen,
 • De andere te kluisteren uit wellust:
 • Ze verkneukelt zich in andermans ongemak
 • En bouwt een hel, tot spijt van de hemel.’