The Little Girl Found


The Little Girl Found: ENGELS-NEDERLANDS

Songs of Innocence and of Experience: Songs of Experience: The ...
     • All the night in woe,
      Lyca’s parents go:
      Over vallies deep.
      While the desarts weep.
     • Tired and woe-begone.
      Hoarse with making moan:
      Arm in arm seven days.
      They trac’d the desert ways.
     • Seven nights they sleep.
      Among shadows deep:
      And dream they see their child
      Starvdd in desart wild.
     • Pale thro’ pathless ways
      The fancied image strays.
      Famish’d, weeping, weak
      With hollow piteous shriek
     • Rising from unrest,
      The trembling woman prest,
      With feet of weary woe;
      She could no further go.
     • In his arms he bore.
      Her arm’d with sorrow sore:
      Till before their way
      A couching lion lay.
     • Turning back was vain,
      Soon his heavy mane.
      Bore them to the ground;
      Then he stalk’d around.
     • Smelling to his prey,
      But their fears allay,
      When he licks their hands:
      And silent by them stands.
     • They look upon his eyes
      Fill’d with deep surprise:
      And wondering behold.
      A spirit arm’d in gold.
     • On his head a crown
      On his shoulders down,
      Flow’d his golden hair.
      Gone was all their care.
     • Follow me he said,
      Weep not for the maid;
      In my palace deep.
      Lyca lies asleep.
     • Then they followed,
      Where the vision led;
      And saw their sleeping child,
      Among tygers wild.
     • To this day they dwell
      In a lonely dell
      Nor fear the wolvish howl,
      Nor the lion’s growl.

 

     • HET KLEINE MEISJE GEVONDEN
     • Gans de nacht bedroefd
     • stappen Lyca’s ouders
     • Door diepe valleien,
     • Wijl de woestijnen wenen.
     • Moe en gebroken van smart,
     • Hees van het gejammer :
     • Arm in arm, zeven dagen lang,
     • Zochten ze langs de woestijnwegen .
     • Ze slapen zeven nachten
     • Tussen diepe schaduwen;
     • En dromen dat ze hun kind zien,
     • Verkommerd in de wilde woestijn.
     • Het geliefde beeld dwaalt
     • Langs ongebaande wegen,
     • Uitgehongerd, wenend, verzwakt,
     • Meelijwekkend  hol om hulp schreeuwend.
     • Ontwakend uit haar slaap,
     • Veert de bevende vrouw recht,
     • Maar door pijnlijke zware voeten ;
     • Kon ze niet verdergaan.
     • In zijn armen droeg hij haar,
     • Gehuld in rauwe droefheid;
     • Tot er een leeuw voor hen
     • Uitgestrekt lag op de weg.
     • Terugkeren was onmogelijk;
     • Met zijn zware manen
     • duwde hij hen vlug op de grond;
     • Dan paradeerde hij errond
     • Ruikend aan zijn prooi.
     • Maar hun angsten ebden weg
     • Wanneer hij hun handen likte
     • En stil bij hen bleef staan.
     • Vervuld van diepe verbazing
     • Kijken ze op in zijn ogen,
     • En aanschouwen in verwondering
     • Een geest gehuld in goud:
     • Een kroon op zijn hoofd,
     • Langs zijn schouders golfde
     • Zijn gouden haar omlaag:
     • Weg was al hun zorg.
     • ‘Volg mij’, zei hij.
     • ‘Ween niet om het meisje;
     • Lyca ligt veilig te slapen.
     • in mijn paleis’
     • Dan gingen ze mee,
     • Waar de verschijning hen bracht:
     • En ze zagen hun slapend kind
     • Tussen wilde tijgers.
     • Tot vandaag wonen ze
     • In een vreedzaam dal:
     • Noch het wolvengehuil vrezen ze,
     • Noch het gegrom van de leeuw.