The Little Girl Lost


PDF. Engels-Nederlands

      • In futurity                                                           
       I prophetic see
       That the earth from sleep
       (Grave the sentence deep)
      • Shall arise, and seek
       for her Maker meek;
       And the desert wild
       Become a garden mild.
      • In the southern clime,
       Where the summer’s prime
       Never fades away,
       Lovely Lyca lay.
      • Seven summers old
       Lovely Lyca told.
       She had wandered long,
       Hearing wild birds’ song.
      • “Sweet sleep, come to me
       Underneath this tree;
       Do father, mother, weep?
       Where can Lyca sleep?
      • “Lost in desert wild
       Is your little child.
       How can Lyca sleep
       If her mother weep?
      • “If her heart does ache,
       Then let Lyca wake;
       If my mother sleep,
       Lyca shall not weep.
      • “Frowning, frowning night,
       O’er this desert bright
       Let thy moon arise,
       While I close my eyes.”
      • Sleeping Lyca lay
       While the beasts of prey,
       Come from caverns deep,
       Viewed the maid asleep.
      • The kingly lion stood,
       And the virgin viewed:
       Then he gambolled round
       O’er the hallowed ground.
      • Leopards, tigers, play
       Round her as she lay;
       While the lion old
       Bowed his mane of gold,
      • And her breast did lick
       And upon her neck,
       From his eyes of flame,
       Ruby tears there came;
      • While the lioness
       Loosed her slender dress,
       And naked they conveyed
       To caves the sleeping maid.

Het Kleine meisje vermist

 • In de toekomst
 • Zie ik profetisch,
 • Dat de aarde, vanuit haar diepe slaap,
 • (Beitel dit vonnis diep)
 • Zal opstaan en zoeken
 • Naar haar zachtmoedige maker:
 • En de kale woestijn
 •  zal een milde tuin worden
 • In de zuidelijke streken,
 • Waar het zomers gloren
 • Nooit uitdooft;
 • Ligt lieflijke Lyca.
 • Zeven zomers oud
 • Lieftallige Lyca vertelde,
 • Dat ze lang had gewandeld,
 • Luisterend naar het lied der wilde vogels.
 • ‘Zoete slaap komt bij me
 • Onder deze boom;
 • Wenen vader en moeder ?
 • «Waar kan Lyca slapen.»
 • ‘Verdwaald in de woeste woestijn
 • Is uw klein dochtertje.
 • Hoe kan Lyca slapen,
 • Als haar moeder weent.
      • Als haar hart pijn doet,
      • Laat Lyca dan wakker zijn;
      • Als mijn moeder slaapt,
      • Zal Lyca niet wenen.
      • Dreigende dreigende nacht,
      • Laat over de heldere woestijn
      •  je maan opstijgen,
      • Terwijl ik mijn ogen sluit.’
      • Lyca lag te slapen;
      • Terwijl de roofdieren,
      • Uit hun diepe holen kwamen,
      • Zagen ze het slapende meisje.
      • De koninklijke leeuw bleef staan
      • En keek naar de maagd,
      • Dan sprong hij in ‘t rond
      • Over de omwoelde grond:
      • Luipaarden , tijgers spelen
      • Rond haar zoals ze daar lag;
      • Terwijl de oude leeuw
      • Zijn gouden manen voorover buigt,
      • En haar boezem likt;
      • En robijnrode tranen
      • Vloeiden uit zijn vlammende ogen,
      • Op haar nek.
      • Terwijl de leeuwin
      • Haar dunne kleed wegnam,
      • Droegen zij het slapende meisje
      • Naakt naar hun holen.