To Tirzah


 

To Tirzah” by William Blake | Stuff Jeff Reads
     • To Tirzah
     • Whate’er is born of mortal birth
     • Must be consumèd with the earth,
     • To rise from generation free:
     • Then what have I to do with thee?
     • The sexes sprung from shame and pride
     • Blowed in the morn, in evening died;
     • But mercy changed death into sleep;
     • The sexes rose to work and weep.
     • Thou, mother of my mortal part,
     • With cruelty didst mould my heart,
     • And with false self-deceiving tears
     • Didst blind my nostrils, eyes and ears.
     • Didst close my tongue in senseless clay,
     • And me to mortal life betray.
     • The death of Jesus set me free:
     • Then what have I to do with thee?
     • Aan Tirzah
     • Wat ooit uit sterfelijke geboorte voortsproot
     • Moet met de aarde verteerd worden,
     • Om boven de vrije voortplanting uit te stijgen:
     • Wat heb ik dan met u van node?
     • De geslachten veerden recht uit schaamte en trots,
     • Opgeflakkerd in de morgen; gestorven in de avond,
     • Maar genade veranderde de dood in slaap.
     • En de geslachten gingen aan het werk en weenden.
     • Gij, Moeder van mijn sterfelijk deel,
     • Liet wreed mijn hart verschrompelen.
     • En met valse tranen van zelfbeklag
     • Hebt ge mijn neusgaten, ogen en oren gekluisterd.
     • Gij omsloot mijn tong met gevoelloze klei,
     • En misleidde me met sterfelijk leven.
     • De dood van Jezus maakte me vrij;
     • Wat heb ik dan met u van node?